Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, unul dintre liceele de top din municipiu, este iarăși în atenția organizațiilor reprezentative ale elevilor. 

În cursul zilei de ieri(18.01.2016) am fost anunțat că, în liceul care a fost subiect de dezbateri pe tema neregulilor de ceva timp, au început să circule liste pe care elevii sunt instruiți să le semneze pentru a se schimba articolul 48, alineatul 1, din Constituția României. 

ART. 48

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

-Constituția României-

Astfel, nu numai că elevii nu au încă dreptul să-și pună semnătura pe astfel de propuneri legislative în absența tutorelui legal(majoritatea fiind minori), ci se încalcă și Legea Educației Naționale 1/2011, articolul 7, alineatul 1. 

ART. 7

(1) In unitatile, in institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale sunt interzise activitatile care incalca normele de moralitate si orice activitati care pot pune in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si activitatile de natura politica si prozelitismul religios. 

-Legea Educației Naționale 1/2011-

Mai mult, conform unei mărturii benevole, sub anonimat, faptul că doamna director adjunct a semnat petiția reprezenta un argument:

A venit doamna profesoară la oră și a împrăștiat listele prin clasă. Ne-a spus că dacă nu semnăm susținem homosexualii. Ne îndemna să semnăm că, vezi Doamne, a semnat și doamna director Ghelasă.

-elev CNVA-

Situația este alarmantă și inadmisibilă, această practică fiind împotriva legii și trebuie stopată. Asociația Elevilor din Bacău și Consiliul Județean al Elevilor Bacău au adoptat o poziție comună prin care se cere tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de această situație, în Consiliul de Administrație a unității de învățământ. Din CA-ul CNVA fac parte din partea Consiliul Local Costel Bujor, Neculai Nechita și Vasile Drăgușanu. Reprezentant al Primăriei în CA-ul CNVA este doamna Daniela Pozânărea. 

 
Sper ca membrii Consiliului de Administrație să ridice această problemă și să o rezolve. Firesc ar fi să se aplice și anumite sancțiuni, dar este intersantă și dezvoltarea unei serii de dezbateri cu elevii Colegiului pe tema drepturilor elevilor. 


Advertisements